fbpx

Ligonių kasų kompensacijos

Apie paslaugas

Sokrato klinika pradeda bendradarbiauti su teritorine ligonių kasa! Privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems ir klinikoje prisirašiusiems pacientams teikiamos pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos, kurios yra apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto (PSDF) lėšomis pagal atitinkamoje sutartyje su teritorine ligonių kasa nurodytą paslaugų nomenklatūrą.

Sokrato klinikoje prisirašiusiems pacientams šeimos gydytojo konsultacijos yra nemokamos

Rekomenduojamas reguliarus sveikatos tikrinimas padeda įvertinti ir atidžiai sekti sveikatos būklę dar ankstyvoje stadijoje, neleidžiant jai išplisti ir komplikuotis. Atsižvelgiant į tai, šeimos gydytojas rekomenduoja profilaktiškai tikrinti sveikatą 1 – 2 kartus metuose.

Profilaktinio sveikatos patikrinimo metu aptikus sveikatos pakitimų, Sokrato klinikoje galima atlikti išsamius echoskopinius, laboratorinius kraujo ir histologinius tyrimus, kurie leis nustatyti tikslią diagnozę bei parinkti tinkamą gydymą.

Kodėl verta prisirašyti pas šeimos gydytoją Sokrato klinikoje?

1. Nereikės laukti eilėje pas gydytoją;

 1. Pacientu rūpinamės taip, lyg šis būtų vienintelis! Vizitui skiriama pakankamai laiko, kad būtų įsigilinta į sveikatos negalavimą;
 2. Privati automobilių stovėjimo aikštelė ir visada laisva nemokama stovėjimo vieta;
 3. Greitas ir patogus susisiekimas su visais Kauno miesto rajonais;
 4. Patogi registracija telefonu, el. paštu ar Messenger programėle;
 5. Šeimos gydytojo konsultacijos visą parą (Klinikos nedarbo metu ir švenčių dienomis mūsų pacientus aptarnauja Kauno klinikos, Eivenių g. 2,  Kaunas (Registracijos tel. nr. +37037326375), psichiatrijos gydytojas – Saulės šeimos medicinos centras, Partizanų g. 27D, Kaunas, odontologijos gydytojas – Saulės šeimos medicinos centras, Taikos pr. 51A; Statybininkų g. 16; K. Baršausko g. 66, Kaunas, (Registracijos tel. nr. 8 37 400111);

Šeimos gydytojo atliekamos paslaugos:

1. pacientų konsultavimas asmens sveikatos priežiūros klausimais;
2. bendras ir specialus paciento ištyrimas;
3. konsultacijos ligų profilaktikos bei sveikos gyvensenos ir sporto klausimais;
4. ligų diagnostika ir gydymas;
5. būtinoji medicinos pagalba;
6. tyrimų, pagal kompetencija, atlikimas;
7. imunoprofilaktikos vykdymas;
8. normalaus nėštumo priežiūra;
9. kūdikių ir vaikų raidos sekimas;
10. profilaktiniai sveikatos tikrinimai;
11. prevenciniai mokymai;
12. nedarbingumo pažymėjimo išrašymas;
13. būtini kraujo tyrimai;
14. siuntimai pas gydytojus.

prevencijos programos

Prevencinės programos:

Lietuvoje vykdomos penkios ligų prevencijos programos, kurių išlaidas ligonių kasos kompensuoja iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo – gimdos kaklelio vėžio prevencinė programa, krūties vėžio prevencinė programa, prostatos (priešinės liaukos) vėžio prevencinė programa,  storosios žarnos vėžio prevencinė programa, širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa.

Norint pasitikrinti pagal prevencines programas, pirmiausia reikia kreiptis į savo šeimos gydytoją, kuris įvertins sveikatos būklę ir, jei reikia, skirs tyrimus bei nukreips pas gydytoją specialistą. Privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti asmenys prevencinėse programose gali dalyvauti nemokamai, jeigu kreipiamasi į sutartį su teritorine ligonių kasa sudariusią gydymo įstaiga. Tuomet nei už tyrimus, nei už gydytojo darbą ar sunaudotas medžiagas mokėti nereikia.   

Daugiau apie ligų prevencijos programas: Programos

Ar esate apdraustas Privalomuoju sveikatos draudimu galite pasitikrinti čia: https://dpsdr.vlk.lt/PublicSearch.aspx

Norint tapti mūsų klinikos pacientu tereikia užpildyti prašymą registratūroje arba užpildyti šią prašymo formą, pasirašyti el. parašu ir atsiųsti el. paštu info@sokratoclinica.lt

Kviečiame suspažinti su GYVENTOJŲ PRISIRAŠYMO PRIE PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS TVARKA

GYVENTOJŲ PRISIRAŠYMO PRIE PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS TVARKA

Prisirašymas prie pasirinktos gydymo įstaigos

 1. Kiekvienas asmuo gali laisvai pasirinkti arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančią arba jam patogiau pasiekiamą pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir psichikos sveikatos centrą (toliau – PASPĮ). Pakeisti pasirinktą įstaigą galima ne anksčiau kaip po šešių mėnesių nuo prisirašymo. Apribojimas netaikomas asmenims, atvykusiems mokytis į stacionarinę mokymosi įstaigą arba grįžusiems į nuolatinę gyvenamąją vietą baigus mokslus.
 2. Asmuo (globėjas) už prisirašymo dokumentų tvarkymą įstaigai, kurioje jis prisirašo, moka 0,29 euro mokestį.
 3. Asmuo (globėjas), pasirinkęs kitą įstaigą anksčiau nei po šešių mėnesių, už prisirašymo dokumentų tvarkymą ir medicinos dokumentų persiuntimą pasirinktai įstaigai moka 2,90 euro mokestį.
 4. Asmuo (globėjas), išsirinkęs norimą šeimos gydytoją ir nusprendęs prisirašyti pasirinktoje klinikoje, turi užpildyti, pasirašyti ir pateikti „Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“ formą (toliau – forma Nr. 025-025-1/a).
 5. Pacientas, šios tvarkos 4 punkte nurodytą formą pateikia vienu iš toliau nurodytų būdų per 30 kalendorinių dienų:

5.1. atvykęs į pasirinktą įstaigą ir pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

5.2. Įstaigai elektroniniu paštu pateikęs formą pasirašytą elektroniniu kvalifikuotu parašu;

5.3. paštu arba per pasiuntinį, kartu pateikdamas asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

5.4. Įstaigos nurodytu elektroniniu paštu pateikdamas pasirašytą nuskenuotą ar nufotografuotą formą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Šis papunktis taikomas tik tuo atveju, jei šalyje ar savivaldybėje, kurioje gyvena asmuo, paskelbta ekstremalioji situacija ar karantinas ir asmuo negali pateikti prašymo;

Šeimos gydytojo pasirinkimas

 1. Asmuo (globėjas), pasirinkęs PASPĮ, bet nepasirinkęs toje įstaigoje dirbančio gydytojo, savo sutikimą lankytis pas administracijos skiriamą gydytoją patvirtina parašu formoje Nr. 025-025 1/a.
 2. Prašymas pildomas remiantis asmens tapatybę liudijančiu dokumentu. Nepilnamečių prašymus pasirašo vienas iš tėvų, jeigu tėvų nėra, – globėjas. Jeigu asmuo neraštingas, jo prašymą parašais tvirtina du įstaigos darbuotojai.
 3. Prisirašiusių prie PASPĮ asmenų prašymus kaupia, saugo, įtraukia į įstaigos sąrašus, kompiuterines duomenų bazes įstaigos administracijos paskirtas darbuotojas.
 4. Kiekvienoje PASPĮ pildomas „Gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų priėmimo registracijos žurnalas“.

Prisirašymas prie tos pačios įstaigos kito šeimos gydytojo

 1. Asmuo, pageidaujantis gydytis pas kitą gydytoją toje pačioje įstaigoje pildo, pasirašo ir pateikia formą Nr. 025-025-2/a pagal 5 punkto papunkčiuose pateiktas nuorodas.

Šeimos gydytojo pasikeitimas dėl svarių priežasčių

 1. Gydytojui nutraukus darbo santykius su PASPĮ, įstaigos administracija turi pasirūpinti gyventojų aptarnavimu. PASPĮ administracija skiria kitą (-us) gydytoją (-us), jeigu pacientas nepasirenka kitaip. Kitas gydytojas gyventojams aptarnauti skiriamas įstaigos vadovo įsakymu.
 2. Gydytojui pakeitus specialybę, pacientai perregistruojami įstaigos vadovo įsakymu. Įstaigos administracija apie gydytojo darbo santykių nutraukimą arba specialybės pakeitimą privalo informuoti prisirašiusius gyventojus jų pirmo apsilankymo įstaigoje metu. Asmens sutikimas lankytis pas priskirtą gydytoją arba kito gydytojo pasirinkimas registruojamas formos Nr. 025-025-2/a prašymu.
 3. Duomenis apie gydytojų pakeitimus toje pačioje įstaigoje, asmenų prašymus lankytis pas kitą gydytoją toje pačioje PASPĮ kaupia, saugo, įtraukia į įstaigos sąrašus, kompiuterines duomenų bazes PASPĮ vadovo paskirtas (-i) darbuotojas (-ai).
 4. Prisirašiusio paciento sveikatos kortelė perduodama iš buvusios gydymo įstaigos į naująją per 3 kalendorines darbo dienas.
 5. Asmuo, nesutinkantis gydytis PASPĮ dėl pasikeitusio jos veiklos vietos adreso ar kitoje PASPĮ, kuri perėmė turtą, teises ir pareigas po jos reorganizavimo, pertvarkymo ar kitu juridiniu pagrindu, turi teisę prisirašyti prie kitos arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančios arba jam patogiau pasiekiamos įstaigos.
 6. Jei per 30 kalendorinių dienų nuo PASPĮ informacijos paskelbimo 17 punkte nustatyta tvarka asmuo nepareiškia noro gydytis kitoje PASPĮ, jis lieka prirašytas prie veiklos vietos adresą pakeitusios PASPĮ.

Su visa tvarka susipažinkite paspaudę čia.

Informacija dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis

Užsiregistruokite procedūrai

Shopping Basket

Užsiregistruokite procedūrai